Happy Pharmacy

No.32, Jalan 1/27B, Desa Setapak

Setapak Kuala Lumpur 53300

Phone: 03-4142 0503