MediShop Trading

122, Jalan Mega Mendung, Bandar Kompleks,

Batu 5, Jalan Klang Lama

OUG Kuala Lumpur 58200

Phone: 03-7980 8587