My Health Pharmacy

35, Jalan Inang 3,

Taman Paya Rumput Utama

Melaka Melaka 76450

Phone: 06-3360021